Granola mật ong

250 gram

118.000 VNĐ
Granola mật ong

500 gram

230.000 VNĐ
Hạt thập cẩm vị nguyên bản

250 gram

118.000 VNĐ
Hạt thập cẩm vị nguyên bản

500 gram

230.000 VNĐ
Hạt Macca nhân

250 gram

200.000 VNĐ
Hạt Macca nhân

500 gram

400.000 VNĐ
Hạt Macca nứt vỏ

200 gram

70.000 VNĐ
Hạt Macca nứt vỏ

500 gram

148.000 VNĐ
Hạt điều sấy

200 gram

70.000 VNĐ
Hạt điều sấy

500 gram

150.000 VNĐ
Hạt hạnh nhân

250 gram

85.000 VNĐ
Hạt hạnh nhân

500 gram

150.000 VNĐ
Hạt Óc chó nhân

200 gram

75.000 VNĐ
Hạt Óc chó nhân

500 gram

160.000 VNĐ
Hạt bí xanh

250 gram

50.000 VNĐ
Hạt bí xanh

500 gram

100.000 VNĐ
Nho khô

250 gram

100.000 VNĐ
Nho khô

500 gram

200.000 VNĐ
Hạt Yến mạch cán dẹt

200 gram

25.000 VNĐ
Hạt Yến mạch cán dẹt

500 gram

40.000 VNĐ